5.13 ตัวอย่างแนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และสิ่งที่พึงระวัง

เริ่มต้นวิปัสสนากรรมฐานอย่างไร

ลิ้งหัวข้อ

1) สิ่งที่พึงระวังในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

2) จากขันธ์ 5 และไตรลักษณ์ สู่อนัตตลักขณสูตร

3) ไม่มีแล้ว ก็มีแก่เรา มีแล้ว ก็ดับล่วงไป (อนุปทสูตร)

4) ธรรมชาติใดพ้นจากเหตุปัจจัย ธรรมชาตินั้นประเสริฐสุด

2.5.3.4 สติปัฏฐาน 4 : ทางสายเอกอันกว้างขวางและครอบคลุม